Poniedziałek

22
stycznia

7.00

+ Bronisławę Jaskot – od córki Barbary Ostrowskiej z rodziną

16.00

1. + Marię Pruś (7. dzień po śm.) – od córki z rodziną

2. + Zofię Trela – od Jana Marka z rodziną

Wtorek

23
stycznia

7.00

1. + Rozalię, Władysława, Stanisława Babiuch

2. + Zofię Trela – od rodziny Trelów z Jadachów

16.00

+ Jana Cebulę (rocz. śm.)

Środa

24
stycznia

7.00

+ Janinę, Stanisławę, Władysława, ks. Józefa Ortylów i zmarłych z rodziny Ortyl – od córki Teresy

16.00

1. + Zofię Trela – od rodzin Turbaków i Grdeniów

2. + Lesława Biało – od Anny Zuba z rodziną

Czwartek

25

stycznia

7.00

1. + Zofię Trela – od syna Jacka z rodziną

2. + Stanisławę Gąsior – od Krzysztofa Panka z dziećmi

16.00

+ Lesława Biało – od sąsiadów Serafinów

Piątek

26

stycznia

7.00

1. + Zofię Dziadura – od Marii Chmielowiec z rodziną

2. + Lesława Biało – od szwagra Jana Chmielowca z rodziną

16.00

+ Zofię Trela – od rodziny Siemieńców

Sobota

27
stycznia

7.00

+ Weronikę (9. rocz. śm.), Władysława Marek

16.00

1. Dziękczynna w intencji Weroniki z okazji 80. rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w dalszym życiu

2. + Marię Wójcik (5. rocz. śm.) – od córki z rodziną

Niedziela

28
stycznia

7.30

+ Wojciecha, Annę Cebula, Michała, Marię Stróż

9.30

1. + Bogdana Kłosa (rocz. śm.) – od rodziny

2. + Tadeusza Hałkę – od żony i synów

11.00

1. Za parafian

2. + Franciszka Tworka (1. rocz. śm.)

15.30

+ Jana Steca (30. dzień po śmierci) – od syna Eugeniusza z rodziną

INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek

8
stycznia

7.00

1. + Józefa Tworka – od rodziny Dziadura z Marków

2. +Romana, Jana, Michała, Agnieszkę Barszczów, Wojciecha, Jana, Marię Róg, Jana Ślęzaka, Marię Jankowską

Wtorek

9
stycznia

7.00

1. + Józefa Tworka – od Piotra Marka z rodziną

2. + Zofię Trela – od Marka Golca z rodziną

Środa

10
stycznia

7.00

1. +Mariannę Karpińską (1. rocz. śm.) – od córki

2. + Józefa Tworka – odkuzynki Marii Dobrowolskiej z rodziną

Czwartek

11

stycznia

7.00

1. + Zofię Trela – od Piotra Marka z rodziną

2. + Lesława Biało – od Beaty i Wacława Smykla

Piątek

12

stycznia

7.00

1. + Stanisława, Stanisławę Kuś – od córki Janiny z rodziną

2. + Bronisławę, Michała Lulek

Sobota

13
stycznia

7.00

1. + Lesława Biało – od Ewy i Krzysztofa Marek z rodziną

2. + Zofię Trela – od Zbigniewa i Roberta Marków

Niedziela

14
stycznia

7.30

Dziękczynna w intencji Franciszka i jego rodziców z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski – od babci

9.30

1. + Katarzynę, Tomasza Marek, Agnieszkę, Karola Dudek, Zygmunta Marka

2. ++ z rodzin: Andrychowiczów i Tyńców

11.00

1. Za Parafian

2. + Jana (6. rocz. śm.), Katarzynę, Józefa Paduch

15.30

+ Jana, Marię, Józefa Pałeczka

INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek

4

grudnia

6.30

1. +  Marię Urbaniak (4. greg.) – odEwy Żyguła z rodziną

2. + Eleonorę, Michała Chmielowiec, Annę, Józefa, Stanisława Kłosów

16.00

1. + Marię, Janinę, Wincentego Stępień

2. + Stefanię, Bronisława Szlęzak i ich rodziców – od córki Anny

Wtorek

5

grudnia

6.30

1. +  Marię Urbaniak (5. greg.) – odwnuczki Krystyny z mężem

2. + Agnieszkę Lulek (6. rocz. śm.)

16.00

+ Michała, Katarzynę Tworz

Środa

6

grudnia

6.30

+  Marię Urbaniak (6. greg.) – odZofii Wolan z rodziną z Cyganów

16.00

1. + Annę, Józefa Kłosów

2. + Gertrudę, Ignacego Stawowych – od chrześnicy Zofii

Czwartek

7

grudnia

6.30

1. +  Marię Urbaniak (7. greg.) – odszwagra Franciszka Zycha

2. ++ z rodzin: Chmielowców, Kłosów, Marków

16.00

++ z rodzin: Cebulów, Pasków, Safinów, Stawowych i Eggmann

Piątek

8

grudnia

8.00

1. +Marię Urbaniak (8. greg.) – odrodziny Polak

2. + Władysława Byczka – od chrześnicy Teresy z mężem i dziećmi

10.00

1. + Wincentego (4. rocz. śm.), Bronisławę Ślęzak

2. + Stanisławę (5. rocz. śm.), Franciszka Tworków – od syna z rodziną

17.00

1. + Marię, Józefa, Antoninę, Annę, Jakuba Pałeczka

2. +Józefa Tworka – od Jana i Anny Turbak z dziećmi

Sobota

9

grudnia

6.30

1. + Marię Urbaniak (9. greg.) – odMarii i Stanisława Zych

2. + Władysława Byczka – od Agnieszki i Sławomira Kosior

16.00

+ Jana Wolana – od chrześniaka Krzysztofa

Niedziela

10

grudnia

7.30

1. + Marię Urbaniak (10. greg.) – odDanuty i Stanisława Rębisz

2. +Stanisława Rębisza (19. rocz. śm.) i zmarłych z rodziny Rębiszów

9.30

1. + Zofię Dziadura – od Justyny i Mieczysława Czajkowskich

2. + Zofię, Walentego Myszka – od syna z żoną i rodziną

11.00

1. Za Parafian

2. +Jana Pałeczka (zmarłego w USA), Marię Pałeczka

15.30

+ Tomasza Czuba – od Marcina Urbańskiego z Iwanisk

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek

27

listopada

7.00

Dziękczynno-błagalna w intencji Władysławy z okazji 70-tych urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia – od syna z rodziną

16.00

1. + Ludwika Byczka (27. greg.) – od brata Stefana Byczka z żoną

2. + Bronisława Urbaniaka, Rozalię, Jana Serafin

Wtorek

28

listopada

7.00

+ Jana Stawowego – od córki Jolanty

16.00

1. + Ludwika Byczka (28. greg.) – od Krystyny Solarskiej z synami

2. + Stanisławę Bogacz (4. rocz. śm.) – od córek z rodzinami

Środa

29

listopada

7.00

++ z rodzin: Fornalów i Banasiaków

16.00

1. + Ludwika Byczka (29. greg.) – od chrześnicy Bożeny Zych z rodziną

2. + Annę, Franciszka Chmielowiec

Czwartek

30

listopada

7.00

+ Katarzynę, Andrzeja Marek i ich rodziców

16.00

1. + Ludwika Byczka (30. greg.) – od sołtysa z Durdów z rodziną

2. + Andrzeja Serwana (imieninowa), Bronisławę, Ludwika Serwan, Annę, Józefa, Julię, Jana, Franciszkę Gancarz – od Krystyny z rodziną

Piątek

1

grudnia

7.00

+Marię Urbaniak (1. greg.) – odSylwestra z rodziną

16.00

1. + Zofię Dziadura – od Teresy i Tadeusza Urbaniak

2. +Jana Marka

Sobota

2

grudnia

7.00

+ Marię Urbaniak (2. greg.) – od Agnieszki z mężem

16.00

1. + Jana Stawowego – od córki Barbary

2. + Stanisława Chmielowiec i zmarłych z rodziny Nerków

Niedziela

3

grudnia

7.30

1. + Marię Urbaniak (3. greg.) – od Zofii Dryka z rodziną

2. ++ z rodzin: Trelów i Bogaczów – od Władysława i Marii Trela

9.30

1. + Marię Myszka, Annę, Karola, Edwarda, Marię Ziębów, Agatę Urbaniak

2. + Agnieszkę, Tadeusza Kłos, Elżbietę, Ryszarda Brylskich i zmarłych z rodziny

11.00

1. Za Parafian

2. ++ z rodzin: Chmielowców, Zawadów i Kłosów

15.30

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny, Aleksandry i Sylwii

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek

20

listopada

7.00

1. +  Ludwika Byczka (20. greg.) – odrodzin: Dul z Kolbuszowej oraz Dul i Wilk z Kaczaków

2. + Jana Hudela – od córki z rodziną

16.00

+ Zofię Dziadura – od rodziny Babiuch z Marków

Wtorek

21

listopada

7.00

+ Marię i Franciszka Tomczyk

16.00

1. + Ludwika Byczka (21. greg.) – od rodzin: Kosiorów i Byczków

2. + Annę (rocz. śm.), Władysława Wilków – od dzieci z rodzinami

Środa

22

listopada

7.00

+ Ludwika Byczka (22. greg.) – od pracowników Nadleśnictwa Nowa Dęba

16.00

1. + Bronisławę Jaskot – od córki Barbary Ostrowskiej z rodziną

2. + Cecylię Obara – od córki Marii z rodziną

Czwartek

23

listopada

7.00

+ Stanisława Wójcika, Ludwika, Stanisławę Byczek, Annę, Franciszka Urbaniak, Annę Kliś, Franciszka i Cecylię Wójcik

16.00

1. + Ludwika Byczka (23. greg.) – od Zbyszka

2. + Franciszkę i Antoniego Rzeszut i zmarłych z rodziny

Piątek

24

listopada

7.00

+Zygmunta (16. rocz. śm.), Katarzynę (3. rocz. śm.) Byczek oraz zmarłych z rodzin: Byczek i Fornal

16.00

1. + Ludwika Byczka (24. greg.) – od Ludwiki z rodziną

2. + Honoratę, Jana, Mieczysława Turbaków, Marię, Władysława Łukasika

Sobota

25

listopada

7.00

+ Jerzego Lulka (1. rocz. śm.)

16.00

1. + Zofię Pasek, Julię Gąsior

2. + Ludwika Byczka (25. greg.) – od rodziny z Rzeszowa

Niedziela

26

listopada

7.30

1. + Zofię (2. rocz. śm.), Piotra Baracz, Krystynę Szewc

2. + Annę Gonder i zmarłych z rodziny – od syna Adama z rodziną

9.30

1. + Zofię Dziadura – od Anny i Józefa Brylskich

2. + Marię, Stanisława, Jana Gunia, Nikodema Ślebioda

11.00

1. Za Parafian

2. +Jana Gnata (5. rocz. śm.) – od żony z dziećmi

15.30

+Ludwika Byczka (26. greg.) – odRyszarda Byczka z rodziną

 

INTENCJE MSZALNE

Wsparcie

Jeśli chciałbyś finansowo wspomóc prace remontowe przy kościele parafialnym w Ślęzakach poniżej podajemy numer konta:

PARAFIA RZYM.-KAT.
p.w. Wniebowzięcia N.M.P.
ŚLĘZAKI 45
39-450 Baranów Sandomierski
Bank BGŻ S.A. oddział Tarnobrzeg
58 2030 0045 1110 0000 0131 8940
Za wszelkie wsparcie składamy naszym dobroczyńcom i ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.