Poniedziałek

17 października

700

 1. + Marię Gnat (3 greg.) – od Bogusławy i Władysława Pileckich z Córkami
 2. + Stanisławę Lubera, Jana Lisa – od Rodziny

1700

 1. + Tadeusza Turbaka – od Syna Kazimierza z Żoną
 2. + Marię Paduch – od Marty i Stanisława Wilk z Rodziną
 3. + Zygmunta Marka (17 greg.) – od Rodziny

Wtorek

18  października

700

 1. + Marię Gnat (4 greg.) – od Wujenki Bronisławy i Kuzynki Janiny z Rodziną
 2. + Jana, Mariana, Tomasza Lisów, Anielę, Marcina Stawowych

1700

 1. W intencji Braci z KŻR Tadeusza Gnata o zdrowie i Boże błogosławieństwo
 2. + Marię Paduch – od Rodziny Łęgowskich
 3. + Zygmunta Marka (18 greg.) – od Chrześniaka Mirosława z Nowej Dęby

Środa

19  października

700

 1. + Marię Gnat (5 greg.) – od Swatów Banasiaków
 2. + Zofię Grabiak – od Brata Zbigniewa z Rodziną

1700

 1. + Władysława Tomczyka – od Córki Krystyny z Mężem
 2. + Grzegorza Wróblewskiego – od Babci
 3. + Wojciecha, Honoratę Rogów, Tadeusza Chmielowca
 4. + Zygmunta Marka (19 greg.) – od Władysława Jadacha z Synami i Rodziną z Jadachów

Czwartek

20  października

700

 1. + Marię Gnat (6 greg.) – od Sąsiadów z Gór
 2. + Stanisława Pałeczkę – od Zarządu i Koła Emerytów i Rencistów z Marków

1700

 1. + Jana Hałkę (1 rocz.), z Rodziny
 2. + Krzysztofa Paska (1 greg.) – od Teresy i Wiesława Falarz z Rodziną
 3. + Zygmunta Marka (20 greg.) – od Koleżanek i Kolegów z Ogrodów „Mokrzyszów” w Tarnobrzegu

Piątek

21  października

700

 1. + Marię Gnat (7 greg.) – od Lucyny i Adama Rębiszów z Rodziną
 2. + Marię Paduch – od Rodziny Kłosów

1700

 1. + Józefa Szlęzaka (4 rocz.) – od Żony z Dziećmi
 2. + Tadeusza Turbaka – od Wnuczek i Wnuka z Rodzinami
 3. + Krzysztofa Paska (2 greg.), Helenę Rębisz – od Rodziny
 4. + Zygmunta Marka (21 greg.) – od Rodziny Stanisławy Polek i Rodziny Barszczów

Sobota

22 października

700

 1. + Marię Gnat (8 greg.) – od Rodziny Rogów i Niezgodów
 2. + Marię Urbaniak – od Syna Jana z Rodziną

1700

 1. + Józefa Lulka – od Wioletty Bieszczad z Rodziną
 2. + Krzysztofa Paska (3 greg.) – od Bogusława i Danuty z Rodziną
 3. ++ Z Rodziny Raczyńskich, Turbaków i Trelów
 4. + Zygmunta Marka (22 greg.) – od Rodziny

Niedziela

22  października

730

 1. + Marię Gnat (9 greg.) – od Teresy i Tadeusza Urbaniaków
 2. + Jana Barszcza (1 rocz.)

930

 1. + Marię Leszkowicz (10 rocz.) – od Męża i Dzieci
 2. + Tadeusza Turbaka – od Sąsiadów Cebulów

1100

 1. Za Parafian
 2. + Krzysztofa Paska (4 greg.) – od Rodziny Safinów z Nowej Dęby
 3. + Zygmunta Marka (23 greg.) – od Cioci Walerii

1530

+ Stanisława Marka – od Żony

 


 

 

Poniedziałek

10 października

700

+ Antoniego Kopcia (9 rocz.) – od Żony

1700

 1. + Stefana Marka (26 greg.) – od Wnuczki Małgorzaty z Synami
 2. + Józefa Trelę (rocz.) – od Rodziny
 3. + Zygmunta Marka (10 greg.) – od Sąsiadów Heleny i Jana Byczek z Rodziną

Wtorek

11 października

700

 1. + Jana (11 rocz.), Stefanię Marków
 2. + Jacka Paska – od Zakładu Pogrzebowego Jana Ząbka

1700

 1. + Stefana Marka (27 greg.) – od Wnuczki Marii z Mężem
 2. W intencji Panu Bogu wiadomej
 3. + Zygmunta Marka (11 greg.) – od Rodziny Trelów z Dąbrowicy

Środa

12 października

700

 1. + Franciszkę Szwaja – od Wnuczki Marzeny z Rodziną
 2. + Zofię Kopeć – od Wnuka Grzegorza z Rodziną

1700

 1. + Stefana Marka (28 greg.) – od Wnuka Tomasza z Rodziną
 2. + Franciszka Sadeckiego (30 dzień po śmierci) – od Syna z Rodziną
 3. + Zygmunta Marka (12 greg.) – od Jana i Marii Marków

Czwartek

13 października

700

 1. + Stanisławę Gąsior – od Sąsiadów
 2. + Stanisława Byczka – od Kazimierza Byczka i Doroty Turbak

1700

 1. + Stefana Marka (29 greg.) – od Wnuczki Barbary z Rodziną
 2. + Jacka ( 5 rocz.), Natalię, Stanisława Durdów
 3. + Zygmunta Marka (13 greg.) – od Rodziny Małków i Leśniewskich

Piątek

14 października

700

 1. W intencji Marii i Józefa w 60 rocz. ślubu – od Dzieci, Wnuków i Prawnuków
 2. + Jana Paska – od Brata Stanisława z Rodziną

1700

 1. + Stefana Marka (30 greg.) – od Córki Danuty z Rodziną
 2. + Jana (rocz.), Franciszka, Józefa, Kazimierę Trzaska
 3. Zygmunta Marka (14 greg.) – od Rodziny Mityk i Rożek

Sobota

15 października

700

 1. + Marię Gnat (1 greg.) – od Mamy Marii Gnat
 2. + Władysława Byczka – od Adama i Bożeny Byczek

1700

 1. + Franciszka Sadeckiego – od Wnuczki Marty, Roberta i Zosi
 2. + Tadeusza Wieprzowskiego (30 dzień po śmierci) – od Żony
 3. + Zygmunta Marka (15 greg.) – od Siostrzeńca Karola z Rodziną

Niedziela

16 października

730

 

 1. + Marię Gnat (2 greg.) – od Anny i Emila Gancarz z Rodziną
 2. + Józefa Lulka – od Wioletty Bieszczad z Rodziną

930

 1. + Jana (16 rocz.), Joannę Kłosów – od Wnuczków Grzegorza, Patrycji i Dariusza
 2. + Tadeusza Turbaka – od Wnuczek z Rodzinami

1100

 1. Za Parafian
 2. + Annę, Bronisława, Stanisława Hałków
 3. + Zygmunta Marka (16 greg.) – od Rodzin Jana i Józefa Koprów

1530

+ Stanisławę Rolek (7 rocz.) – od Córki

 

 

 

Poniedziałek

03 października

700

+ Piotra Biało – od Syna Zygmunta

1700

 1. + Stefana Marka (19 greg.) – od Wnuków Justyny, Krzysztofa i Karoliny
 2. + Zbigniewa Wilka
 3. + Zygmunta Marka (3 greg.) – od Sąsiadów Marii i Piotra Marek z Rodziną

Wtorek

04 października

700

 1. Stanisława Biało – od Brata Zygmunta
 2. + Annę Kłos (rocz.), Bronisławę, Jerzego Śliwczyńskich, Katarzynę, Władysława Paruszewskich, Władysława Stróża

1700

 1. + Stefana Marka (20 greg.) – od Chrześnicy Doroty z Mężem i Synami
 2. + Franciszka, Antoninę Jadachów
 3. + Zygmunta Marka (4 greg.) – od Barbary i Jerzego Tworz z Rodziną

Środa

05 października

700

 1. + Stanisława Kukla – od Żony i Dzieci
 2. + Zofię Trela – od Syna Kazimierza z Żoną i Dziećmi

1700

 1. + Stefana Marka (21 greg.) – od Zarządu i Druhów OSP w Dąbrowicy
 2. + Zofię Obara i Jana Jadacha
 3. + Zygmunta Marka (5 greg.) – od Stanisława i Krystyny Jachyrów

Czwartek

06 października

700

 1. + Stefanię (16 rocz.), Jana, Stanisława, Bronisławę Pałeczków, z Rodziny
 2. Marię Paduch i Zofię Baracz – od Rodziny Jaskotów

1700

 1. + Stefana Marka (22 greg.) – od Wnuczki Iwony
 2. + Jana Pileckiego (1 rocz.) – od Córki z Rodziną
 3. + Zygmunta Marka (6 greg.) – od Sąsiadów z Tarnobrzega z bloków 5 i 1

Piątek

07 października

700

 1. + Marię, Jana, Henryka Kozików – od Siostry z Rodziną
 2. + Jana Rolka – od Sąsiadów Piechotów i Bielaków

1700

 1. + Stefana Marka (23 greg.) – od Wnuczki Katarzyny
 2. + Franciszka Sadeckiego – od Wnuków Mateusza i Katarzyny Sadeckich
 3. Zygmunta Marka (7 greg.) – od Rodziny Witoniów, Zbyradów i Tutków

Sobota

08 października

700

 1. + Marię Urbaniak ( 30 dzień po śmierci) – od Córki Teresy z Rodziną
 2. + Annę Cebula – od Dzieci

1700

 1. + Stefana Marka (24 greg.) – od Wnuczki Agnieszki z Mężem
 2. W intencji Anny i Mieczysława Marków w 15 rocz. Ślubu dziękczynno-błagalna – od Dzieci i Rodziny
 3. + Zygmunta Marka (8 greg.) – od Zarządu i Zawodników Klubu Sportowego „Strzelec” Dąbrowica

Niedziela

09 października

730

 1. W intencji Janiny i Edwarda w 46 rocz. Ślubu dziękczynno-błagalna
 2. + Danutę Buczek (7 rocz.) i Weronikę Ścipień (7 rocz.)

930

 1. W intencji Heleny i Stanisława w 50 rocz. ślubu dziękczynno-błagalna
 2. + Franciszka, Władysławę Szlęzaków
 3. + Władysława Klicha (1 rocz.) – od Córki z Rodziną

1100

 1. Za Parafian
 2. W intencji Pielgrzymów do Rozwadowa na spotkanie Róż Różańcowych i za dar do naszego kościoła
 3. + Zygmunta Marka (9 greg.) – od Nauczycieli i Pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach

1530

+ Stefana Marka (25 greg.) – od Brata Piotra z Rodziną

 

 

  

Poniedziałek

26 września

700

+ Tadeusza Paska, Annę Gąsior (10 rocz.) – od Wojciecha i Marii Pasek

1800

 1. + Stefana Marka (12 greg.) – od Rodziny Dąbków i Cieślów
 2. + Stanisława Drykę (rocz.) – od Żony z Rodziną

Wtorek

27 września

700

 1. W intencji Panu Bogu wiadomej
 2. + Ludwikę i Tomasza Kuligów

1800

 1. + Stefana Marka (13 greg.) – od Zarządu i Członków OSP w Kaczakach
 2. + Zofię i Kazimierza Korczyńskich – od Córki Krystyny

Środa

28 września

700

+ Władysława Żarów, Agatę, Wojciecha, Jana Urbaniaków, Marię, Józefę, Jana Szlęzaków

1800

 1. + Stefana Marka (14 greg.) – od Zarządu i Członków OSP w Ślęzakach
 2. + Julię Safin (2 rocz.)

Czwartek

29 września

700

 1. W intencji Ks. Proboszcza Michała Dzióby – od Rodziny Grottów
 2. W intencji Ks. Wikariusza Rafała Golonki – od Rodziny Grottów

1800

 1. + Stefana Marka (15 greg.) – od Rodziny Cebulów
 2. + Michała Magdę – od Żony z Rodziną

Piątek

30 września

700

 1. + Stanisława Turbaka – od Stanisława Ślęzaka z Córkami
 2. + Tadeusza Turbaka – od Stanisława Ślęzaka z Córkami

1800

 1. + Stefana Marka (16 greg.) – od Rodziny Polków
 2. + Marię, Józefa Turbaków, Annę, Andrzeja, Czesława Dudków

Sobota

01 października

700

 1. + Franciszka Malinowskiego (30 rocz.)
 2. + Annę Kaczak (22 rocz.) – od Męża z Dziećmi i Rodzinami

1700

 1. + Stefana Marka (17 greg.) – od Siostry Marii
 2. + Witolda Paska (3 rocz.) – od Rodziny
 3. + Zygmunta Marka (1 greg.) – od Chrześnicy Anny Polek z Rodziną

Niedziela

02 października

730

 1. + Stanisława (18 rocz.), Helenę, Jana Rębiszów
 2.  + Zofię Biało – od Syna Zygmunta

930

 1. W intencji Anny w 18 rocz. Urodzin dziękczynno-błagalna – od Mamy i Rodzeństwa
 2. + Stefana Marka (18 greg.) – od Chrześniaka Bogdana

1100

 1. Za Parafian
 2. W intencji Ks. Wikariusza Rafała Golonki dziękczynno – błagalna – od Rodziny Nerków i Grottów
 3. + Zygmunta Marka (2 greg.) – od Józefy Sadeckiej i Marii Pileckiej

1530

+ Bronisławę (2 rocz.), Franciszka Turbaków, z Rodziny Rogów i Turbaków

 

 

 

Poniedziałek

29 sierpnia

1800

 1. + Lesława Trelę (14 greg.) – od Marii Gnat, Anny i Emila Gancarzów
 2. + Jana Ślusarza (1 rocz.)
 3. + Zdzisławę Sałek (11 rocz.) – od Córki z Rodziną

Wtorek

30 sierpnia

1800

 1. + Lesława Trelę (15 greg.) – od Chrześniaka Mateusza
 2. + Emila Ząbka – od Wnuczki Małgorzaty z Mężem i Dziećmi
 3. + Bronisławę, Wojciecha Gnatów – od Rodziny Michońskich

Środa

31 sierpnia

1800

 1. O zdrowie dla Kuzynki
 2. + Lesława Trelę (16 greg.) – od Szwagra Jana z Rodziną
 3. + Antoninę Sałek (2 rocz.), z Rodziny – od Córek
 4. + Władysławę Raczyńską – od Rodziny Kołodziejów

Czwartek

01 września

800

W intencji Dyrekcji, Nauczycieli, Katechetów, Pracowników Szkół, Dzieci, Młodzieży i Rodziców – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej w nowym roku szkolnym

1800

 1. + Lesława Trelę (17 greg.) – od Rodziny Królów z Rodziną z Woli Baranowskiej
 2. + Emila Ząbka – od Wnuczków Artura i Klaudii z Dziećmi
 3. + Józefa Lulka – Rodziny Cagów
 4. + Władysława Byczka – od Siostry Anny z Rodziną

Piątek

02 września

700

 1. + Stefanię i Ludwika Hałków – od Gabryjeli Hubaczek
 2. + Jana Paska – od Szwagierki Marii z Rodziną
 3. + Jana Rolka – od Krzysztofa Żelazko z Bydgoszczy

1800

 1. + Lesława Trelę (18 greg.) – od Agaty i Tomasza Ciaś
 2. + Bronisławę Klich

Sobota

03 września

700

 1. + Franciszkę i Michała Wójcików
 2. + Stanisława Pałeczka – od Żony

1800

 1. + Lesława Trelę (19 greg.) – od Przyjaciół Zalewskich, Rogów, Grzychów, Barszczewskich
 2. + Adama Byczka – od Agnieszki i Marcina Pitra

Niedziela

04 września

730

 1. + Michała Panka, Józefa Jaskota, Franciszka, Annę Pałeczków – od Żony Zofii z Córkami
 2. + Emila Ząbka – od Wnuczków Dominika i Izabeli z Dziećmi

930

 1. + Lesława Trelę (20 greg.) – od Przyjaciół Tyzy, Obarów i Szewców
 2. + Ks. Ludwika, Tadeusza, Tomasza, Jana, Ryszarda Brylskich

1100

Za Parafian

1530

+ Annę Grzych (5 rocz.)

 

Wsparcie

Jeśli chciałbyś finansowo wspomóc prace remontowe przy kościele parafialnym w Ślęzakach poniżej podajemy numer konta:

PARAFIA RZYM.-KAT.
p.w. Wniebowzięcia N.M.P.
ŚLĘZAKI 45
39-450 Baranów Sandomierski
Bank BGŻ S.A. oddział Tarnobrzeg
58 2030 0045 1110 0000 0131 8940
Za wszelkie wsparcie składamy naszym dobroczyńcom i ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.